Przedsiębiorcy w województwie podlaskim oczekują dużej poprawy perspektyw gospodarczych w obecnym roku.

Zgodnie z wynikami 4 już Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, a szczególnie z podregionu białostockiego oczekują w tym roku dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm jest wyższy od średniej krajowej.

Podlaskie mikro i małe firmy zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy obecnego roku oceniają lepiej niż przedsiębiorcy z całej Polski. Ogólny wskaźnik koniunktury za ubiegły rok dla całego kraju wyniósł 89,5 pkt, natomiast dla województwa podlaskiego 90,4 pkt. To jedne z najlepszych wyników w kraju. Oczekiwany poziom wskaźnika na 2014 r. wynosi dla Polski 97,8 pkt., natomiast dla podlaskiego 99,4 pkt. Widać zdecydowane różnice pomiędzy podregionami. Przedsiębiorcy z podregionu białostockiego ubiegły rok ocenili najlepiej, na 93,1 pkt. Równie optymistycznie patrzą w przyszłość, oceniając 2014 r. na 101,6 pkt. Przedsiębiorcy z podregionu łomżyńskiego ubiegły rok ocenili na 87,6 pkt., a przyszłe 12 miesięcy na 96,7 pkt. Natomiast, przedsiębiorcy z podregionu suwalskiego ubiegłemu rokowi przyznali 87,6 pkt., a przyszłym 12 miesiącom 96,7 pkt.

- Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego lepiej niż ich koledzy w kraju oceniają zarówno ubiegłe 12 miesięcy, jak i perspektywy 2014 r. Wyjątek stanowią: dostępność do finansowania oraz oczekiwanie na zapłatę. Ale i tak, tegoroczna średnia ocena jest najwyższa w historii badania w województwie. Najbardziej zadowoleni na Podlasiu są przedsiębiorcy z Białegostoku i okolic - mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Inwestycje w firmach w ubiegłym roku były prowadzone nieco rzadziej (37%) niż średnio w Polsce (40%). Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców poziom inwestycji w 2014 r. w województwie podlaskim niewiele się obniży (35%) i będzie wyższy niż średnio w Polsce (32%). Widać wyraźne różnice pomiędzy podregionami. Liderami inwestycji w województwie są przedsiębiorcy z podregionu łomżyńskiego. W ubiegłym roku 40% z nich prowadziło inwestycje, w 2014 r. ten procent wzrośnie o 2 pkt. proc. W podregionie białostockim inwestycje prowadzi 34% przedsiębiorstw i w najbliższej przyszłości nie zmieni się liczba inwestujących. Największy spadek w ilości inwestycji zanotuje podregion suwalski, gdzie liczba inwestujących przedsiębiorców spadnie z 38% do 25%. W zakresie innowacyjności, w ubiegłym roku, we wszystkich podregionach zbliżona liczba przedsiębiorców wdrażała inwestycje produktowe - 26-27%, przy czym średnia dla Polski to 25%. W 2014 r. zdecydowanym liderem w tej dziedzinie może stać się podregion białostocki, gdzie aż 35% przedsiębiorstw deklaruje chęć wdrażania innowacji produktowych. To znacznie powyżej średniej dla kraju, wynoszącej 27%. W pozostały podregionach widać wyraźny spadek innowacyjności, w łomżyńskim 14% przedsiębiorców, a w suwalskim 19% zamierza wdrażać nowe technologie.

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorstwami. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). W podlaskim przedsiębiorcy częściej niż średnio w kraju zwracają uwagę na koszty pracy (3,78 pkt.), konkurencje innych firm (3,40 pkt.), obciążenia biurokratyczne (3,62 pkt.) i przepisy prawne (3,45 pkt.).

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Pekao był eksport. 10% mikro i małych firm z województwa podlaskiego eksportuje swoje produkty zagranicę. To więcej niż średnio w kraju, gdzie swoje produkty poza granicami Polski sprzedaje średnio 7% przedsiębiorców. Najbardziej aktywny w działalności eksportowej w ubiegłych 12 miesiącach był podregion suwalski (12%). Na kolejnych miejscach znalazły się białostocki (10%) i łomżyński (7%). Patrząc na następne 12 miesięcy, widać zdecydowany wzrost aspiracji eksportowych wśród przedsiębiorców z podregionów suwalskiego (17% firm) i białostockiego (14% firm). W podregionie łomżyńskim liczba eksporterów pozostanie na niezmienionym poziomie. Główne zagraniczne rynki zbytu dla podlaskich firm to: Niemcy i Litwa (34% eksporterów), kraje skandynawskie (31%), Belgia (24%), Ukraina (23%), Rosja (21%), Białoruś (17%).

- Widać rosnące zainteresowanie eksportem wśród firm z Podlasia. W tym roku aż 13% firm w całym województwie zamierza eksportować. Na tle województwa szczególnie wyróżniają się suwalski i białostocki. Podobnie jak w ubiegłych latach najmniej firm eksportuje w podregionie łomżyńskim - mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu jest eksport.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4 kwartału 2013 r. na poziomie 18,6%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn ?Euromoney?. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny ?The Banker? i ?Global Finance?. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą ?Złotego Bankiera? za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top